Aanwezige onderzoeksinstituten

Biomedisch Onderzoeksinstituut BIOMED

Het Instituut verricht onderzoek, onderwijs en dienstverlening in het kader van de biomedische wetenschap. Het onderzoek is gecentraliseerd rond volgende thema's : Auto-immuniteit, multiple sclerose en reumatoïde artritis, borstkankeronderzoek

Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

Het EDM Expertisecentrum voor Digitale Media) maakt eveneens deel uit van de UHasselt en is actief in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en concentreert zijn onderzoek in domeinen: computergraphics, computerinteraction en multimedia

Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO)

De onderzoeksactiviteiten situeren zich op het vlak van elektrische, elektronische, elektro-optische en bio-elektronische materiaalsystemen. IMO heeft een samenwerkingsakkoord met IMEC. Deze samenwerking leidde tot de oprichting van IMOMEC.

Instituut voor Mobiliteit(IMOB)

IMOB heeft expertise verzameld op vlak van fundamenteel en toegepast onderzoek in de domeinen verkeersveiligheid en mobiliteit. Haar missie is “duurzame oplossing uit te werken voor problemen in de domeinen van mobiliteit en verkeersveiligheid”.

Technologiecentrum

Het Technologiecentrum is een realisatie van de KHLIM en de XIOS Hogescholen en huisvest een aantal onderzoeksinstituten. Zij voeren toegepast onderzoek en leveren in hoofdzaak diensten voor de kleine en middelgrote bedrijven in Limburg en omgeving.