Andere gebouwen

Wetenschapspark Limburg beheert nog enkele gebouwen die verhuurd worden met een langere huurtermijn. Gebouw 7 huisvest de firma Testronic Labs en de gebouwen 3 & 9 worden gehuurd door Sirris die behoren tot de Katholieke Universiteit Leuven.

Gebouw3 Gebouw7 Gebouw9
Gebouw 3 Gebouw 7 Gebouw 9