Historiek van het Wetenschapspark Limburg

Luchtfoto

De NV Wetenschapspark Limburg werd in 1989 opgericht in samenwerking tussen overheid en privésector.

Doel was de uitbouw van infrastructuur en huisvestingsaccommodaties op de campus te Diepenbeek voor bedrijven en instellingen, die samenwerken met onderzoekmilieus, waaruit nieuwe ontwikkelingen, synergiën en spin-offs kunnen resulteren.

In 1992 werd hiertoe de incubator geopend, een bedrijvencentrum, dat in principe gericht is op startende innovatieve bedrijven (in totaal zijn hier 10 labo- en 8 kantoorruimten beschikbaar).

Starters die na verloop van tijd de incubator ontgroeien, alsook grotere nieuwkomers kunnen ruimten huren in zgn. doorgangsgebouwen, eveneens in de zone van het Wetenschapspark gelegen. Hier functioneren ze meer autonoom en maken minder of geen gebruik van het diensten- en infrastructuurpakket van de incubator.

Tenslotte treedt de NV Wetenschapspark Limburg ook op voor de realisatie van grotere gebouwen voor bedrijven en instellingen aan wie zij op langere termijn infrastructuur op maat verhuurt.