Toelatingsvoorwaarden

Een bedrijf, zowel een startend als bestaand bedrijf, dat zich wil vestigen in een gebouw van Wetenschapspark Limburg NV moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • Gericht op innovatieve activiteit

 • Affiniteit hebben met de competenties van de campusinstellingen

 • Concretisering van de bestaande onderzoeksgroepen of instituten op de campus

 • Dossier indienen

  • Beschrijving van het bedrijf en de activiteiten in de sector
  • Korte historiek van de kandidaat huurder
  • Vooruitzicht van de markt voor het bedrijf
  • Marketingplan en financieel plan

Contacteer de manager voor een volledige beschrijving van de inhoud van het dossier.

Het dossier van de kandidaat-huurder wordt gescreend door een wetenschappelijke adviescomité, dat advies uitbrengt aan Wetenschapspark Limburg NV, dat vervolgens een huurovereenkomst afsluit bij een positief advies.