Toelatingsvoorwaarden

Vestiging op de site "Wetenschapspark Limburg

Een bedrijf kan zich ook vestigen op fase 2 of 3 van de site Wetenschapspark in een gebouw door aankoop van een stuk grond. Het beheerscomité “ Site Wetenschapspark Diepenbeek” is op dit ogenblik in oprichting. Bij het definitief actief worden van dit beheersorgaan zal dit op deze pagina aangepast worden met een link naar de website van het beheerscomité..

Dit beheerscomité zal voor de evaluatie van kandidaat-kopers beroep doen op de eerder genoemde wetenschappelijke adviesraad

Plan fase3